Tjänster

Elinstallationer

El kan vara farligt och därför finns det reglerat vem och hur man får arbeta med elinstallationsarbete i Sverige. Det är elinstallationsföretagen som är ansvariga för att elinstallationsarbete utförs enligt gällande regler. Ett verktyg för att så ska ske är företagens egenkontrollprogram.  För att få lov att arbeta med elinstallationer måste man ingå i ett sådant. Givetvis så har Elmontage på Dal AB ett egenkontrollprogram som vi jobbar utifrån. Tack vare engagerad och utbildad personal så kan vi erbjuda våra tjänster till såväl privata bostäder, industri, lantbruk och offentliga sektorn.

Service & underhåll elanläggningar

En elanläggning kräver kontinuerligt underhåll och bristande service kan få ödesdigra konsekvenser. Vi hjälper dig med alla typer av fel som glappkontakt, kortslutningar, problem med huvudsäkringar och jordfelsbrytare som löser ut m.m.

Solceller

Funderar du på att investera i solceller? Det är mycket att tänka på, geografisk läge, taklutning, fästmaterial, skuggning m.m. Vi har gjort ett flertal anläggningar och hjälper dej med hela biten från offert till färdig anläggning.

Laddstation för elbilar

Elsäkerhetsverket avråder regelbunden laddning via vägg- och motorvärmaruttag eftersom dessa inte klarar den höga laddströmmen under så lång tid. Det som krävs då är en laddbox som känner husets totala effektuttag och anpassar laddningen därefter. Detta hjälper vi dej med så att du får en laddbox som är anpassad till ditt behov.

Smarta hem

Idag finns det många smarta funktioner/produkter som man kan använda sej av. Tända/släcka husets belysning på en knapp, styra belysning/värme från din telefon när du inte är hemma osv. Det är idag egentligen bara fantasin som sätter gränsen för vad man vill göra. Vi använder oss av Hager och Plejd som leverantörer av dessa produkter.