• Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Kvalitetsmål

I vårt arbete ska vi alltid sträva efter nöjda kunder som fått de produkter och tjänster dom beställt. Våra leverantörer ska se oss som en pålitlig och långsiktig samarbetspartner. Goda relationer med våra leverantörer skapar också en trygghet åt våra kunder.

Kvalitetspolicy

Vår målsättning är att engagera all personal så att rutiner och arbetsmetoder ger beställaren en installation som både följer önskemål och gällande föreskrifter.

Eventuella fel, avvikelser och erforderliga ändringar ska fångas upp på ett så tidigt stadium som möjligt under arbetets gång. All personal har rätt att avbryta eller förändra ett beordrat arbete för att uppnå högre/bättre kvalitet eller säkerhet.

Personalen ska ha dokumenterad vidareutbildning i föreskrifter och arbetsmetoder i de arbetsmetoder vi tillämpar.


Miljöpolicy

Vi eftersträvar att arbeta med moderna, godkända material som skapar en bra arbetsmiljö såväl under som efter arbetet både för beställare och entreprenör.

Maskiner, verktyg och arbetsmetoder ska vara moderna och ändamålsenliga och ge en säker arbetsplats.

Återvinning av material och emballage ska utföras så långt som möjligt.

Att vid upptäckt försöka få beställaren att ta bort material som är eller kan bli miljöfarligt.

Allt miljöfarligt material ska omhändertas.